Formulari de sol·licitud per optar a un habitatge de règim protegit o règim concertat d’Edifici Callao Mar

Les dades d’aquest formulari serviran com a declaració que compleix tots els requisits per optar a un habitatge amb protecció oficial de règim general o en règim de preu concertat. Asseguri’s de completar-lo correctament. Després d’omplir aquest formulari, prèvia comprovació documental d’aquests requisits, s’afegirà a la llista d’optants dels habitatges. Aquesta llista es conformarà per ordre de recepció dels mateixos formularis. Una vegada rebudes les dades, l’empresa comercialitzadora contactarà, seguint l’ordre de la llista, els optants dels habitatges, mitjançant correu electrònic, per convocar una entrevista personalitzada on es donarà la informació necessària perquè aquests optants puguin prendre la decisió d’adquisició de l’habitatge i annexes. 

Tots els camps marcats amb un “*” són obligatoris

Dades del sol·licitant